ICOEURO hoạch định chiến lược phát triển năm 2019


Nhận thức về vai trò quan trọng của việc xây dựng chiến lược phát triển trong hoạt động kinh doanh của công ty, ICOEURO trong tuần qua đã tổ chức hội nghị xây dựng và hoạch định đường hướng phát triển năm 2019.

Hội nghị diễn ra từ ngày 12/12 đến ngày 15/12 tại trụ sở điều hành ICOEURO Miền Bắc với sự tham gia của cán bộ trên 3 miền. Xuyên suốt hội nghị, đại diện ban lãnh đạo ICOEURO và các thành viên tham dự đã cùng nhìn lại quá trình xây dựng, vận hành của ICOEURO trong năm 2018, từ đó đưa ra những định hướng phát triển và mục tiêu cụ thể trong năm tới.

Theo đó, trong năm 2018 ICOEURO đã có những bước chuyển mình đầy ấn tượng, tạo dựng được những nền tảng vững chắc tạo bước đà cho hoạt động năm 2019. Đầu tiên là việc kiện toàn bộ máy điều hành, thiết lập 3 trụ sở tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Nghệ An, Hồ Chí Minh và 1 trụ sở tại Berlin – Đức. Tiếp đến là sự thống nhất về định hướng sản phẩm lựa chọn Đức là thị trường chủ đạo cùng với đó là lựa chọn thông điệp “Đồng hành trọn vẹn”. Đến nay, ICOEURO đã ghi danh trở thành một trong những đơn vị hoạt động mạnh nhất về lĩnh vực du học Đức, là thương hiệu được định vị với sự uy tín trong chất lượng dịch vụ đào tạo và dịch vụ.

Đối với hoạt động năm 2019, ICOEURO coi đây là một năm củng cố trên mọi phương diện, tiếp tục duy trì và phát triển chiến lược ‘Khách-Cổ-Công” hướng tới tầm nhìn trở thành tổ chức đào tạo và cung ứng nhân lực Châu Âu lớn nhất Việt Nam, tập trung lớn nhất vào thị trường CHLB Đức và tiệm cận thị trường Thụy Sỹ. Bên cạnh đó, ICOEURO cũng đề ra phương án mở rộng sản phẩm kinh doanh với việc đưa vào hoạt động chương trình lao động điều dưỡng và phát triển hệ thống đào tạo Đức ngữ trực tuyến toàn cầu.

Bên cạnh đó, ICOEURO cũng chú trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đề cao yếu tố “4C” trong nguyên tắc ứng xử “Chân thành-Chủ động-Chia sẻ-Cầu tiến”. Theo ông Nguyễn Xuân Trường – Tổng giám đốc ICOEURO “Văn hóa doanh nghiệp là phần hồn, là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh của mỗi doanh nghiệp”.

Hội nghị lần này không chỉ có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển chiến lược hoạt động của công ty mà còn là cơ hội giúp gia tăng sự đoàn kết giữa các cán bộ nhân viên với nhau để hình thành nên sức mạnh tập thể và đây cũng là dịp để Ban lãnh đạo truyền tải nhiệt huyết, tinh thần làm việc tới tất cả đội ngũ cán bộ nhân viên.

Du học Đức ICOEURO – Đồng hành trọn vẹn

Tin tức liên quan