Kỳ thi TestAS đối với học viên tham gia chương trình Du học Đại học CHLB Đức


kỳ thi TestAS

TestAS là bài kiểm tra đánh giá năng lực dành cho sinh viên nước ngoài học tập tại Đức. Qua TestAS, sinh viên có thể đánh giá thứ hạng của mình so với các sinh viên nước ngoài khác. Các trường Đại học của Đức có thể sử dụng kết quả TestAS để ưu tiên xét tuyển.

Về cấu trúc:

TestAS có thể thi bằng 2 thứ tiếng: tiếng Anh hoặc tiếng Đức, ứng viên cần có trình độ tiếng nhất định để đảm bảo hiểu và làm bài thi (B1 theo khung châu Âu). 
TestAS gồm 2 phần: Thi kiến thức chung (Core test/ Kern Test) và thi kiến thức chuyên ngành.

cấu trúc đề thi APS

Kiến thức chung (Core test):

Đánh giá khả năng nhận thức cần có cho một sinh viên trong môi trường học thuật. Bài thi dài 110 phút và gồm 4 phần, mỗi phần có 22 câu hỏi, thời lượng 25-45 phút:
  • Tính toán định lượng (45 phút)
  • Tìm mối liên hệ (10 phút)
  • Điền từ còn thiếu (20 phút + 5 phút hướng dẫn)
  • Tìm số còn thiếu (25 phút + 5 phút hướng dẫn)

Kiến thức chuyên ngành:

Đánh giá khả năng nhận thức của sinh viên về một lĩnh vực đã đăng kí. Kiến thức xoay quanh những hiểu biết cơ bản cần có cho việc học tập của sinh viên trong tương lai. Bài thi có 4 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 2-3 phần. Thí sinh chọn và làm bài thi theo chuyên ngành mình đã chọn, gồm:
  • Kinh tế học.
  • Khoa học kĩ thuật.
  • Khoa học nhân văn, khoa học xã hội, văn hóa.
  • Toán học, khoa học máy tính và khoa học tự nhiên.

địa điểm đăng ký TestAS

Đăng ký TestAS ở đâu?

Tại Việt Nam có hai nơi được ủy quyền tổ chức TestAS. Các vấn đề liên quan đến TestAS sẽ được giải đáp và giải quyết tại đây:

Phòng tiếng Đức (P. 203 + 204) – Trung tâm Việt-Đức
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3868 2179 máy lẻ -101 và -109
E-Mail: VDZ@hust.edu.vn

Trung tâm Thông tin và Tư vấn DAAD Tp. Hồ Chí Minh
Deutsches Haus, P. 4.09, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3822 3427
E-Mail: testas-hcmc@daadvn.org

Ngoài ra:

  • Có thể đăng ký online tại www.TestAS.de.
  • Lệ phí có thể trả bằng thẻ tín dụng Quốc tế (chỉ chấp nhận Mastercard và Visa).

chú ý TestAS

Lưu ý:

Việc chọn làm bài TestAS bằng tiếng Đức hay bằng tiếng Anh hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả của bài TestAS và cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến các việc hay các thủ tục sau này! Do đó, khi đăng ký TestAS, bạn nên chọn ngôn ngữ bản thân cảm thấy vững vàng nhất để làm bài thi tốt nhất.

Du học sinh Đức ICOEURO – Đồng hành trọn vẹn

 

Tin tức liên quan