Lịch khai giảng

Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
HN18G11 A1 13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
04/11/2018 Đăng kí
Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
 NA18G7 A1 13h45 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
15/11/2018 Đăng kí
Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  

Đăng kí học