Lịch khai giảng

Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
MB1-19G2

Tiếng Đức
du học

8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
21/04/2019 Đăng kí
MB1-19G3 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
19/05/2019 Đăng kí
MB1-19G4 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
23/06/2019 Đăng kí
Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
 MT-19G3 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
21/04/2019 Đăng kí
MT-19G4 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
19/05/2019 Đăng kí
MT-19G5 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
23/06/2019 Đăng kí
Mã lớp học Khóa học Thời gian học Lịch khai giảng  
 MN1-19G3 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
21/04/2019 Đăng kí
MN1-19G4 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
19/05/2019 Đăng kí
MN1-19G5 Tiếng Đức
du học
8h15 - 11h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
23/06/2019 Đăng kí

Đăng kí học