Lời giải cho “cuộc tháo chạy” khỏi giáo dục trong nước


Hàng năm, 4 tỷ USD là số tiền người Việt chi cho du học và nhiều người hài lòng với sự đầu tư này

Ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện giáo dục IRED cho rằng, đang có một “cuộc tháo chạy” khỏi giáo dục trong nước. Theo ông, ở Việt Nam rất khó để tìm một trường đại học đúng nghĩa, mà không tìm được trong nước thì phải tìm ở nước ngoài.

Vậy lời giải nào cho “cuộc tháo chạy” khỏi giáo dục Việt Nam.khỏi giáo dục

Nguồn: http://cafebiz.vn

Du học Đức ICOEURO – Đồng hành trọn vẹn

 

Tin tức liên quan