Nghị sĩ gốc Việt tái đắc cử lần thứ 5 tại Thale, CHLB Đức


Đại hội đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Thành phố Thale, CHLB Đức đã bầu ông Nguyễn Đắc Nghiệp (gốc Việt), tái đắc cử nghị sĩ nhiệm kỳ thứ năm với 100% phiếu tín nhiệm.

Như vậy, ông Nguyễn Đắc Nghiệp trở thành người Đức gốc Việt đầu tiên đắc cử 5 nhiệm kỳ nghị sĩ liên tiếp trong đảng CDU cầm quyền tại thành phố Thale thuộc Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Sự kiện Nghị sĩ Nguyễn Đắc Nghiệp tái đắc cử vào Ban lãnh đạo đảng cầm quyền là minh chứng rõ ràng nhất về năng lực, hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân thành phố đối với ông. Sự kiện còn có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi cách nhìn nhận của người dân Đức đối với người Việt và người gốc Việt.

Việc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong đảng cầm quyền tại thành phố cũng là là một câu trả lời rõ ràng nhất về năng lực, hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của ông trong đảng cũng như nhân dân thành phố. Đó cũng là một thí dụ minh chứng cho sự hội nhập thành công trong nhiều lĩnh vực, kinh tế, xã hội, nghệ thuật và cả về chính trị của người Việt tại Đức.

Du học Đức ICOEURO – Đồng hành trọn vẹn

Tin tức liên quan