Những thay đổi trong chương trình đào tạo điều dưỡng viên tại Đức


Bộ Kinh tế CHLB Đức (BMWi) vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nguồn lao động trẻ Việt Nam để đào tạo và làm việc trong ngành điều dưỡng viên tại Đức với thu nhập vô cung hấp dẫn.

Hàng năm, nước Đức đều tìm kiếm những người Việt Nam trẻ muốn theo học nghề để có thể làm việc trong ngành điều dưỡng tại Đức. Điều kiện để thành công chính là đào tạo ngôn ngữ và chuyên môn chất lượng cao cho các học viên điều dưỡng cũng như đảm bảo những quyền cơ bản cho các học viên tại Đức.

Đào tạo nghề điều dưỡng tại CHLB Đức năm 2020 có nhiều sự thay đổi

Lao động điều dưỡng tại CHLB Đức

Nước Đức đang tìm kiếm lực lượng lao động được đào tạo trong ngành điều dưỡng và chăm sóc người già. Do hệ quả của việc dân số đang ngày càng già đi tại Đức, hiện nay nước Đức đang rất thiếu hụt nhân lực trong ngành điều dưỡng. Số điều dưỡng trong nước và cả những lao động đến từ các nước Châu Âu láng giềng cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu hiện tại và trong tương lai. 

Hiện tại Đức thiếu 280,000 điều dưỡng viên và trong tương lai đến năm 2030 con số này sẽ tăng lên tới 506,000 điều dưỡng viên. Đây chính là cơ hội rất lớn đối với thế hệ điều dưỡng trẻ Việt Nam mong muốn sở hữu cơ hội làm việc thu nhập cao và ổn định tại CHLB Đức.

Một số thay đổi trong chương trình đào tạo điều dưỡng tại CHLB Đức

Theo Luật điều dưỡng năm 2017, từ ngày 01/01/2020 nước Đức sẽ dừng chương trình giảng dạy tách biệt các ngành nghề điều dưỡng: Điều dưỡng lão khoa, Điều dưỡng bệnh viện, Điều dưỡng nhi. Toàn bộ các ngành nghề sẽ được gộp lại, và có tên gọi: ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA.

Số tiết đào tạo và chương trình học vẫn sẽ duy trì như cũ, nhưng sẽ có sự thay đổi trong việc phân phối thời gian học tập. Cụ thể:

– Năm 1 và năm 2: Đào tạo đa khoa

– Năm 3: Đào tạo chuyên ngành vs 3 lựa chọn:

  • Điều dưỡng nhi
  • Điều dưỡng đa khoa
  • Điều dưỡng lão khoa

Với các mỗi sự lựa chọn định hướng, sau tốt nghiệp, học sinh sẽ nhận bằng với tên ngành tương ứng. Đây là một thay đổi lớn của CHLB Đức và cũng là cơ hội rộng mở dành cho các bạn trẻ Việt Nam trong việc lựa chọn chuyên ngành điều dưỡng tại CHLB Đức.

Tin tức liên quan