[THÔNG BÁO] – ICOEURO chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến (Online)


Dịch COVID – 19 đang khiến nhiều rất nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước quy định phải hạn chế tụ tập đông người, hội họp của chính phủ, ICOEURO đã lựa chọn chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến.

ICOEURO chuyển sang hình thức làm việc online

Kể từ ngày 30/03/2020, toàn bộ CBNV trên toàn hệ thống của ICOEURO sẽ làm việc online tại nhà. Tất cả các công việc, đào tạo học viên từ xa vẫn triển khai bình thường.

Trong thời gian này, quý khách hàng vui lòng liên hệ với ICOEURO qua:

Mọi khó khăn đều có thể giải quyết, tất cả các CBNV của ICOEURO cùng chung sức chung lòng, tự giác và đề cao tính kỷ luật của bản thân để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được tổ chức giao phó.

ICOEURO QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH !!!!

Tin tức liên quan